www.yhzp.net > 五行八卦

五行八卦

乾兑属金,坤艮属土,震巽属木,坎为水,离为火。 八卦有八个符号 每个符号都可以用文字来表示 分别是乾坤震巽坎离艮兑 五行是五个种类 分别是木火土金水 八卦演化的六十四卦实际上就是表示事物变化的规律,而五行则是表示事物之间的生克,生克...

五行八卦分为阴阳五行和八卦理论。 阴阳学说含有朴素的辨证法思想,认为万事万物都有相反成的矛盾的两方面,分别可以归纳为阴和阳。比如:山之南为阳,山之北为阴;水之北为阳,水之南为阴;叶之正面为阳,叶之背面为阴;男为阳,女为阴;太阳为...

生辰八字 就是用天干、地支表示出生年、月、日、时,年、月、日、时分别用天干、地支配合来表示,正好有八个字,就叫生辰八字。根据生辰八字,就可以推算出你命里缺五行中的什么了。 五行:金、木、水、火、土 (注:五行有生成、相生、相克的顺...

怎样学?真正的学问,都是通过生命体验而获得的。要学习阴阳五行八卦,也同样需要你把自己作为自然生命的一部分去体验。 比如,你先从天为阳地为阴,日为阳月为阴,男人为阳女人为阴,把阴阳作为我们生命的一个元素来考察,然后,在阴阳之间来安...

根据古今图书集成记载,奇门遁甲起源于四千六百多年前,轩辕黄帝大战蚩尤之时;当时我们的祖先黄帝和蚩尤在涿鹿展开一前所未有的场大战,蚩尤身高七尺,铁头铜身刀枪不入,而且会呼风唤雨;在战场上制造迷雾,使得黄帝的部队迷失方向。在战局胶...

对于八卦的理解不能拘泥于他的字意,八卦是一种变化的演示,根据先天八卦的顺序:1乾.2兑3离.4震.5巽.6坎.7艮.8坤。先天八卦演示的是世界出现后的变化。分为四个阶段:(乾为天、兑为泽)天地相离山泽相同类似于造山运动产生金,(离为火、震为...

五行: 五行指水、火、木、金、土。五行学说认为,五行是构成宇宙的基本物质元素,宇宙间各种物质都可以按照这五种基本物质的属性来归类,五行之间存在着一定的联系。祖国医学借用五行学说来说明人体内部以及人体与外界环境之间的相互关系,用以...

一元 (太极)两仪(阴阳)三才四象五行六合七星八卦九宫一元 太极 两仪,阴阳 三才,天 人 地 四象,老阴老阳少阴少阳 五行,木火土金水 六合,指的是地支六合的关系吧.另有六仪,是七门遁甲里的,分别是戍、已、庚、辛、壬和癸六天干 七星,天枢、...

后天八卦五行如下(注,后天八卦用得最多):乾(五行属金)代表西北方;坤(五行属土)代表西南方;震(五行属木)代表东方;巽(五行属木)代表东南方;坎(五行属水)代表北方;离(五行属火)代表南方;艮(五行属土)代表东北方;兑(五行...

(一)八卦歌诀 乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗, 离中虚,坎中满,兑上缺,巽下断。 (二)八卦代数 乾一,兑二,离三,震四, 巽五,坎六,艮七,坤八。 (三)八卦方位 乾西北。坎北。艮东北。震东。 巽东南。离南。坤西南。兑西。 (四)八...

网站地图

All rights reserved Powered by www.yhzp.net

copyright ©right 2010-2021。
www.yhzp.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com